ï»??xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>http://www.qdnaz.com/青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司1800四不像玄机一肖中特http://www.qdnaz.com/qdanzcp/70.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1512/201512181122538839.jpg é±ég¸¸,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-12-18鲅鱼水饺http://www.qdnaz.com/qdanzcp/69.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1512/201512181120546710.jpg 鲅鱼水饺,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-12-18章鱼水饺http://www.qdnaz.com/qdanzcp/68.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1512/201512181120336559.jpg 章鱼水饺,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-12-18扇贝水饺http://www.qdnaz.com/qdanzcp/67.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1512/20151218112001308.jpg 扇贝水饺,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-12-18虾丸http://www.qdnaz.com/qdanzcp/66.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1512/201512181118556138.jpg 虾丸,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-12-18香菇åŒ?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanzcp/65.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1512/201512181115393744.jpg</image> <keywords>香菇åŒ?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-12-18</pubDate></item><item><title>蔬菜é±ég¸¸http://www.qdnaz.com/qdanzcp/64.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1512/201512181107237092.jpg 蔬菜é±ég¸¸,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-12-18虾仁水饺http://www.qdnaz.com/qdanzcp/63.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1512/201512181118347234.jpg 虾仁水饺,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-12-18青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛冷冻˜q›å£é±ég¸¸ä»£ç†å•†ï¼http://www.qdnaz.com/qdanznews/62.htmlhttp://www.qdnaz.com 青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛冷冻˜q›å£é±ég¸¸ä»£ç†å•†ï¼,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-12-12é±ég¸¸æˆç¦å·žä¼ ¾lŸç¾Žé£Ÿçš„代表http://www.qdnaz.com/qdanznews/61.htmlhttp://www.qdnaz.com é±ég¸¸æˆç¦å·žä¼ ¾lŸç¾Žé£Ÿçš„代表,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-12-12青岛¾U½æ¾³åQšè¿›å£å†·å†»é±¼ä¸¸çš„国内市场需æ±?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanznews/60.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com</image> <keywords>青岛¾U½æ¾³åQšè¿›å£å†·å†»é±¼ä¸¸çš„国内市场需æ±?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-12-12</pubDate></item><item><title>˜q›å£å†·é£ŸæŠ¢æŠ“市场½Iºç™½æ¸ç«çƒ?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanznews/59.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com</image> <keywords>˜q›å£å†·é£ŸæŠ¢æŠ“市场½Iºç™½æ¸ç«çƒ?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-12-12</pubDate></item><item><title>永旺东部åº?陈列http://www.qdnaz.com/qdanztu/58.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/album/month_1511/201511191307396864.jpg 永旺东部åº?陈列,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-19蟹èƒö‹‚?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanzcp/57.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511191157252717.jpg|/upLoad/product/month_1511/201511191210076450.jpg</image> <keywords>蟹èƒö‹‚?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-11-19</pubDate></item><item><title>原装˜q›å£é¾™è™¾é’?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanzcp/56.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171422265632.jpg</image> <keywords>原装˜q›å£é¾™è™¾é’?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-11-17</pubDate></item><item><title>原装˜q›å£é¾™è™¾ç?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanzcp/55.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171420281337.jpg</image> <keywords>原装˜q›å£é¾™è™¾ç?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-11-17</pubDate></item><item><title>˜q›å£é»‘虎è™?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanzcp/54.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171410401554.jpg</image> <keywords>˜q›å£é»‘虎è™?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-11-17</pubDate></item><item><title>原装˜q›å£æ³°å¼é±¼é¥¼http://www.qdnaz.com/qdanzcp/53.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171407027252.jpg 原装˜q›å£æ³°å¼é±¼é¥¼,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-17火锅çŽ?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanzcp/52.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171403448419.jpg</image> <keywords>火锅çŽ?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-11-17</pubDate></item><item><title>南美白虾去肠http://www.qdnaz.com/qdanzcp/51.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171401296049.jpg 南美白虾去肠,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-17泰国原装˜q›å£è±†è…http://www.qdnaz.com/qdanzcp/50.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171400426455.jpg 泰国原装˜q›å£è±†è…,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-17泰国˜q›å£é›ªèŸ¹è…¿è‚‰http://www.qdnaz.com/qdanzcp/49.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171358233801.jpg 泰国˜q›å£é›ªèŸ¹è…¿è‚‰,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-17马来西亚熟虾http://www.qdnaz.com/qdanzcp/48.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171355009179.jpg 马来西亚熟虾,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-17青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司˜q›å£æ³°å›½é±ég¸¸¾pÕdˆ—æ–îCñ”品上市!http://www.qdnaz.com/qdanznews/47.htmlhttp://www.qdnaz.com 青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司˜q›å£æ³°å›½é±ég¸¸¾pÕdˆ—æ–îCñ”品上市!,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-17【营å…Õd¥åº?攑ֿƒé€‰æ‹©ã€?015òq´ä¸­å›½ï¼ˆå±×ƒ¸œåQ‰ç«é”…äñ”业博览会åQ?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanznews/46.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com</image> <keywords>【营å…Õd¥åº?攑ֿƒé€‰æ‹©ã€?015òq´ä¸­å›½ï¼ˆå±×ƒ¸œåQ‰ç«é”…äñ”业博览会åQ?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-11-11</pubDate></item><item><title>永旺东部http://www.qdnaz.com/qdanztu/45.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/album/month_1511/201511191302018166.jpg 永旺东部,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-10贺我公司热烈庆贺我公叔R’岛纽澌™åN易网站开通!http://www.qdnaz.com/qdanznews/44.htmlhttp://www.qdnaz.com 贺我公司热烈庆贺我公叔R’岛纽澌™åN易网站开通!,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-09热烈庆贺我公叔R’岛纽澌™åN易有限公司网站通过国家工信部备案!http://www.qdnaz.com/qdanznews/43.htmlhttp://www.qdnaz.com 热烈庆贺我公叔R’岛纽澌™åN易有限公司网站通过国家工信部备案!,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-09˜q›å£é›ªèŸ¹è…¿è‚‰http://www.qdnaz.com/qdanzcp/42.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511091153529592.jpg|/upLoad/product/month_1511/201511171337246220.jpg ˜q›å£é›ªèŸ¹è…¿è‚‰,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-09˜q›å£é›ªèŸ¹è…¿è‚‰http://www.qdnaz.com/qdanzcp/40.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171345579195.jpg ˜q›å£é›ªèŸ¹è…¿è‚‰,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-09原装˜q›å£é±ég¸¸äº§å“http://www.qdnaz.com/qdanzcp/39.htmlhttp://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171350065740.jpg 原装˜q›å£é±ég¸¸äº§å“,青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司2015-11-09泰国原装˜q›å£å¥‰™…ªå¤¹å¿ƒé±ÆD‚‰‹‚?/title><link>http://www.qdnaz.com/qdanzcp/38.html</link><text></text><image>http://www.qdnaz.com/upLoad/product/month_1511/201511171352334998.jpg|/upLoad/product/month_1511/201511191248548431.jpg</image> <keywords>泰国原装˜q›å£å¥‰™…ªå¤¹å¿ƒé±ÆD‚‰‹‚?</keywords><author>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</author><source>青岛¾U½æ¾³è´¸æ˜“有限公司</source><pubDate>2015-11-09</pubDate></item></document> <a href="http://www.yoqdpi.tw/"><span class="STYLE1">һФÖÐÌØÃâ·Ñ¹«¿ª×ÊÁÏÏã¸ÛÂí»á</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>